aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Reforma veřejné správy / Přímá volba starostů
 
Zavedení přímé volby starostů je v současné době rozhodně historickou příležitostí ke změně volebního systému u nás. Je to totiž i příležitost nastartovat období změny voleb zastupitelů od systému poměrného zastoupení, k systému s daleko silnějšími prvky většinovými! Před tímto shromážděním je nošením dříví do lesa, připomínat zvrácenost současného volebního systému do zastupitelstev obcí, kdy se do zastupitelstva díky, nelogickému přepočítávání hlasů dostávají kandidáti, kteří získali menší počet hlasů než kandidáti jiní. Existuje rozdíl v tom, kdo a jak může volit s tím, kdo a jak může být zvolen. Pro voliče je přímé, rovné a všeobecné volební právo zajištěno zákonem. Voličova vůle je po volbách znásilněna v podobě zavedení “systému poměrného zastoupení”. Při volbě volič zastoupen být nesmí, po volbě jeho rozhodnutí rozmělněno být může. Poměrný volební systém byl u nás zaveden na základě argumentů, že ve vedení obce by měly být zastoupeny všechny názorové proudy v obci. Vznikají tak nepřirozené útvary tzv. koalice, jejichž slabinou je, že mohou produkovat politické mocenské dohody a pakty bez voličů. Názorným příkladem, k pochopení pro každého, budiž divadlo, které nám hrají představitelé parlamentních stran.

Každá politická strana popř. koalice politických stran může nanominovat svého kandidáta, kohokoliv z Vás, a ten se potom voleb, systémem přímou volbou, může zúčastnit. Argumentace, že v přímé volbě by mohli kandidovat sice mediálně známí lidé, ale ve vedení samospráv nezkušení s negativním dopadem této nezkušenosti na správu měst a obcí je lichý.

Naskýtá se totiž otázka, jestli by ti nezkušení mohli dovést samosprávu na pokraj její existence, tak jak vidím situaci dnes, 16 let po sametové revoluci já, a jak se to podařilo nám, zkušeným komunálním politikům. Všimněte si prosím, že se do toho obvinění z dovedení samosprávy zpět do područí státu, tak jak tomu bylo v době z centra řízených Národních výborů, počítám taky i když každý informovaný musí vědět, že opakovaně jsem na toto nebezpečí za posledních 14 let co jsem ve funkci starosty, upozorňoval.

Postavení územní samosprávy v České republice bylo a mohlo být i nadále silné. Pokud bychom dokázali donutit zákonodárce a centrální úředníky respektovat čl. 8 naší Ústavy. V tom se říká, že “..samospráva je oddělena od státní správy, samospráva není stát”.

Kandidatury mediálně známých osobností se není nutno bát i z jiných důvodů.

1) mediálně známým se může stát každý z nás svou činností, svými postoji a výsledky své práce. Nestane se mediálně známým suchar, který se do čela samosprávy dostal díky kuloárním machinacím, tak často i na radnicích používaných při systému volby starosty zastupitelstvem, kdy potom na radnici sedí a útrpně plní pokyny přicházející z centra popř. z krajů.

2) bych uvedl příklad guvernéra nejbohatšího státu Ameriky Kalifornie, bývalého herce akčních filmů Arnolda Schwazenegerra. Po dvou letech ve funkci jsou i odborníci-ekonomové překvapeni jak si dobře vede.

Při přímé volbě se nemůže stát něco takového jako například při volbách do zastupitelstev obcí v roce 2002 v Ostravě, kdy není primátorem člen vítězné strany, ale zákulisními pletichami dohodnutý kandidát jedné z poražených politických stran.

To je pseudodemokracie a ve své podstatě by tato skutečnost sama o sobě jako důvod ke změně volebního systému měla stačit.

Dalším silným argumentem pro přímou volbu je ale i možnost jasné vyhraněnosti jednotlivých kandidátů prostřednictvím svých volebních programů. Již dávno je přežitý slogan z volebních kampaní slibujících bezobsažné “ hájení zájmů voličů”. Přímá volba sebou přinese nejen osobní odpovědnost, ale i zvýšení pravomocí zvoleného kandidáta. Jak už jsem řekl, samospráva se dostala od roku 1989 do velmi špatného postavení vůči státu, které se dá směle přirovnat ke stavu před rokem 1989.

Jsem přesvědčen, že velkým omylem je i představa mnohých z občanů, ale i některých z nás, že starosta je jen ten, kdo zajistí výstavbu chodníků, likvidaci TDO nebo funkční veřejné osvětlení. Omyl, tyto a jiné činnosti mohou zajišťovat lidé, kteří nejsou ve volené funkci . Do funkce starosty by se měl dostat ten, kdo na rozdíl od svého konkurenta přesvědčí voliče o věrohodnosti své koncepce rozvoje spravovaného území s jasně určenými prioritami. Varování a strašení před možností častých sporů mezi zastupitelstvem a přímo, občany voleným starostou odmítám. Je to lehce technicky řešitelný problém, kdy zastupitelé nebudou moci překážet starostovi v realizaci priorit, které si jako hlavní vytýčil ve svém volebním programu. Do čela obcí by se měly dostat přímou volbou silné osobnosti a ne ti, na které v uvozovkách tato funkce zbude a popřípadě ti, o kterých je známo, že budou dělat nejmenší problémy. 

V neposlední řadě by to měl být člověk, který se nebude bát jít do konfliktu se státem a jeho úředníky. Ať se to komu líbí nebo ne, ve sportovní terminologii to jsou naši soupeři. I díky naší odevzdanosti, bezbřehé loajalitě a umírněnosti stát nad samosprávou vítězí na celé čáře.

Mám za to a jsem přesvědčen o tom, že jen strach z opětovného nezvolení může být u mnohých z Vás jediným důvodem aby jste přímou volbu odmítli. Stejně jako z toho samého důvodu odmítají poslanci zavést většinové prvky do volebního systému, kterým se volí do poslanecké sněmovny.

Je třeba odmítnout řeči o administrativní náročnosti přípravy změny volebního systému ať už pro přímou volbu starostů nebo při volbě zastupitelů změnu z poměrného systému na systém s posílenými většinovými prvky.

Když se to hodí, tak se do volebního zákona vrtá i když je to v rozporu s ústavním pořádkem naší země, tak jako to dokázali poslanci při tvorbě zákona o střetu zájmu (z.č.96/2005 Sb.)

Vážené kolegyně a kolegové, odpovědnost za budoucí směřování samosprávy v České republice je na Vás. Uvědomte si, že pokud přímou volbu starosty a změnu ve volebním systému do zastupitelstev obcí dnes neprosadíme, bude to argument na hodně dlouhou řadu dalších let pro odpůrce navrhovaných změn. Pokud tyto změny ale prosadíme, starosta se asi přímo volit nebude dříve, jak v roce 2010, ale změna pro volby do zastupitelstev obcí (z poměrného na většinový) by mohla přijít už pro volby v roce 2006.

Jaroslav Petržela, starosta obce Hladké Životice
 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System