aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Reforma veřejné správy / Přímá volba starostů
 
Příspěvek pana Jaroslava Petržely, starosty obce Hladké Životice, k problematice přímé volby starostů, k níž Svaz měst a obcí zaujme stanovisko na svém IX. Sněmu Zavedení přímé volby starostů je v současné době rozhodně historickou příležitostí ke změně volebního systému u nás. Je to totiž i příležitost nastartovat období změny voleb zastupitelů od systému poměrného zastoupení, k systému s daleko silnějšími prvky většinovými! Před tímto shromážděním je nošením dříví do lesa, připomínat zvrácenost současného volebního systému do zastupitelstev obcí, kdy se do zastupitelstva díky, nelogickému přepočítávání hlasů dostávají kandidáti, kteří získali menší počet hlasů než kandidáti jiní. Existuje rozdíl v tom, kdo a jak může volit s tím, kdo a jak může být zvolen. Pro voliče je přímé, rovné a všeobecné volební právo zajištěno zákonem. Voličova vůle je po volbách znásilněna v podobě zavedení “systému poměrného zastoupení”. více..
 
Současný stav výkonu samosprávy v obcích a krajích vychází z důsledně uplatňovaného principu sdílené odpovědnosti. Za jednotlivé typy rozhodnutí vždy odpovídá kolektivní orgán (zastupitelstvo, rada, výbory). Tento postup vychází z polistopadové tradice, kdy moc rozhodovat byla svěřena kolektivním demokraticky zvoleným orgánům, které by měly odrážet a respektovat zájmy obyvatel té které územní jednotky. Již 4 volební cyklus v komunální politice však ukazuje, že některé předpoklady původních tvůrců systému kolektivní odpovědnosti se ukázaly jako nefunkční nebo minimálně problematické. Je proto na místě zahájit širší diskuzi na téma dalšího možného zlepšení výkonu veřejné správy v obcích a krajích. více..
 
V časopise Obec a finance již delší dobu otevírá několik příspěvků téma změny volby starostů. Diskuzi prakticky rozpoutal starosta Petržela na VIII. Sněmu SMO v roce 2003 a souběžně toto téma otevřel i bývalý primátor Prahy Kasl (5/2203) V čísle 2/2004 Vedral připravil velmi fundovaný rozbor současné situace s důrazem na právní aspekty možné změny způsobu volby starosty a obcí. Téma změny volby a postavení orgánů obce je jedním z několika témat, které se periodicky vrací na všech setkáních představitelů veřejné správy a zájem o diskuzi tohoto nepochybně složitého tématu svědčí o aktuálnosti řešení a současně i problematičnosti jakéhokoliv zvoleného modelu. více..
 
Nedávná reforma veřejné správy formálně zrušila okresní úřady a obnovila krajské zřízení ve spojeném modelu výkonu samosprávy a státní správy. Měla být dokončením obnovy obecní samosprávy v roce 1990. Přestože byla vedena správnou myšlenkou decentralizace rozhodování -- principem subsidiarity, který je jedním z pilířů veřejné správy v Evropské unii, de facto stále setrváváme v systému národních výborů či sovětů socialistické éry. více..
 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System