aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Praha není jen Královská cesta / Základní informace
 
Praha je dlouhodobě jedním z nejvíce navštěvovaných měst v Evropě.Podle dokumentu Cestovní ruch v hl.m.Praze v letech 1995-2000 vydaném Magistrátem hl.m.Prahy (odbor strategické koncepce) v únoru 2002 je 78,3% hotelové kapacity umístěno mimo Prahu 1, v městských částech Praha 2 - 22. Většina turistů však směřuje pouze do centra města a navštěvuje jen památky v nejbližším okolí Královské cesty. Projekt si klade za cíl zvýšit podíl návštěvníku na akcích cestovního ruchu v dalších necentrálních městských částech a zaměstnat více místních obyvatel v tomto oboru. Městské části nebo podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, které se podílejí na poskytování služeb pro turisty, nevyužívají dostatečně možnosti nabídky zajímavých lokalit na území městských částí, stejně tak jako jejich propagace a nabídka není známa návštěvníkům Prahy.

Podle strategického plánu hl. města Prahy zpracovaného na období 1999 až 2006 je cílem rozvinout „nové aktivity městské turistiky na širším území Prahy“.Takto definovaný úkol ve Strategickém plánu hl.m.Prahy chce projekt řešit vyškolením odborníku z řad zastupitelů městských částí, pracovníků úřadů městských částí, podnikatelů v cestovním ruchu a pořadatelů kulturních nebo sportovních aktivit v městských částech. Cílem specializovaných cyklu školení je zvýšit schopnost cílových skupin propagovat turistické zajímavosti v městských částech, propagovat aktivity a činnosti, které nabízejí jednotliví pořadatelé, vytvářet a navrhovat nové produkty cestovního ruchu a tím dosáhnout zvýšení počtu turistů, kteří mimo Královskou cestu navštíví i turistické produkty v městských částech.

Vyšší počet návštěvníku na jednotlivých aktivitách nebo produktech cestovního ruchu implikuje zvýšení počtu zaměstnanců ve sledovaném oboru. Dalším cílem je posílit spolupráci soukromého s veřejným sektorem a zvýšit image městských částí z pohledu cestovního ruchu.
 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System