aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Evropská unie pro studenty / dokumenty grantu
 
Projekt je zaměřen na dva klíčové produkty.

Prvním produktem je příprava, tisk a distribuce pracovního sešitu pro studenty středních škol. Pracovní sešit bude mít celkem tiskových 24 stran, bude doplněn o atraktivní grafické zpracování a bude doplněn o literaturu a internetové domácí i zahraniční odkazy, které umožní studentům prohloubit znalosti o Evropské unii nebo o jejích jednotlivých orgánech, kompetencích či mechanismech rozhodování. Tento pracovní sešit bude zdarma v rámci projektu distribuován v jednom paré na všechny střední školy v České republice podle evidence středních škol, který má k dispozici MŠMT.

Školy mohou podle Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k platnosti schvalovacích doložek udělených učebnicím a učebním textům v souvislosti s vydáním RVP ZV Čj. 21218/2005-22 při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených v Seznamu učebnic, pro které je vydána schvalovací doložka, používat i další učebnice a učební texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. O použití a výběru učebnic a učebních textů rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá za splnění uvedených podmínek.

Druhým produktem projektu je příprava a organizace diskuze s autory projektu a externími spolupracovníky se zkušeností s práce v prostředí Evropských institucí vždy se zaměřením na procvičení jednoho konkrétního tématu v rámci pracovního sešitu. Druhou polovinu této části projektu je diskuze se studenty s cílem prohloubit jejich znalosti a předat jim především osobní zkušenosti lidí, kteří již měli možnost aktivně působit v jednotlivých orgánech evropské unie s cílem především vyvrátit fámy a zmírnit neoprávněná očekávání jednotlivých studentů.

Výsledky projektu lze shrnout do těchto bodů:

1) vytvoření, tisk a distribuci pracovního sešitu o fungování Evropské unie pro střední školy,
2) zlepšení informovanosti studentů středních škol v oblasti kompetencí a činnosti orgánů EU, předání osobních zkušeností
3) zvýšit zájem u studentů o problematiku EU,
4) zvýšení informovanosti široké veřejnosti (rodičů) prostřednictvím studentů.

 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System