aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Archiv
 

Návrh na změnu pravidel pro rozdělení příjmů obcí v rámci rozpořtového určení daní

(Podrobnosti v přiložené příloze)

1) Stabilizace rozpočtů obcí na da?ových výpadcích v důsledcích politiky vlády.

Doplnit do zákona o rozpočtovém určení daní, příp. o rozpočtových pravidlech ustanovení: 
„Při změnách sazby daně nebo při změnách zákona o dani z příjmů, které mají za důsledek snížení příjmů pro územní samosprávu, vláda  ČR přijme opatření na zabezpečení úhrady úbytku těchto příjmů.“

2) Zrušení tzv. „porcování medvěda“, tj. poslaneckých pomníčků při sestavování státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa)
- současná roční úspora bude činit přibližně cca 6 mld. Kč,
- tyto prostředky rozdělit mezi obce do koeficientu dle obv. do 0,6.
- nemá dopady na státní rozpočet.

3) V rámci spravedlivého rozdělení da?ových příjmů přidat ke koeficientu počtu obyvatel (viz shora) koeficient velikosti území (rozloha obce).
- podle tohoto kritéria rozdělovat ze sdílených daní 3% (max. 5%), nedochází proto k dopadu do státního rozpočtu,
- na realizaci tohoto kroku by vydělalo 83,7 % obcí a prodělalo 16,3 %. Do velikosti 300 obyvatel na použití tohoto kritéria vydělávají téměř všechny obce, v kategorii od 301 do 1500 obyvatel ztrácí pouze 15 % obcí, od hranice 10001 obyvatel už na navrhovaném opatření prodělávají všechny obce (stávající zákon zvýhod?uje větší obce z hlediska počtu obyvatel vysokými koeficienty velikostních kategorií) – viz následující graf a tabulky,
- aplikace tohoto opatření by přinesla navýšení da?ových příjmů obcím, které mají zvýšené výdaje na chod obce z důvodu velké rozlohy svého území,
- dochází pouze k přeskupení daní v rámci stávajícího systému, který preferuje pouze koeficient velikosti území; nadto navrhované procento z objemu takto rozdělovaných peněz není vysoké.

 

4) Zařadit v souladu s návrhem ministra Sobotky do sdílených daní i spotřební da?.
Procento výměry pro obce je třeba zvážit. Propočty zde musí provést gestor státního rozpočtu – ministerstvo financí. Otázkou je, zda upravit v této souvislosti i procentní sazby dle § 4 zákona o RUD.

5) Zvýšit motivační prvek pro obce
Podíl 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na da?) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zvýšit z 1,5% aspo? na 5% - 10%.
Vzhledem k tomu, že se snižuje výnos u daně z příjmů ze závislé činnosti, tak tento motivační faktor může stávající systém vhodně doplnit. Z tohoto důvodu by tento krok nemohlo doprovázet snížení ostatních procentních výměr podle § 4 zákona o RUD. V takovém případě by nedošlo k propadu u skupiny menších obcí (tj. do 1500 obyvatel).  Přílohy ke stažení

 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System