aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Archiv
 
Evropská komise dnes zahájila svůj Plán D (demokracie, dialog, diskuse), který položí základy pro širší diskusi o budoucnosti Evropy, k níž by mělo dojít v nadcházejících měsících. Po odmítnutí Evropské ústavy ve Francii a Nizozemsku vyzvali vedoucí představitelé vlád k „období reflexe“, které by umožnilo uspořádat v každém členském státě intenzivní diskusi. Vnitrostátní diskuse musejí být v konečném důsledku řízeny samotnými vládami, zatímco klíčovou úlohou Komise je tento proces usnadnit. „Plán D – demokracie, dialog a diskuse“ vytváří prostřednictvím národních vlád rámec pro diskusi o budoucnosti Evropy ve všech 25 členských státech. Cíl je jasný. Dosáhnout nové politické shody o správných politikách, které Evropě umožní vyrovnat se s problémy 21. století.

Paní Margot Wallströmová, místopředsedkyně Komise odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii, dnes při zahájení plánu prohlásila: „Plán D spočívá v diskusi, dialogu a schopnosti naslouchat. Je prostředkem, který umož?uje využít politické myšlení k tomu, aby přineslo změny. Lidé stojí před problémy, které přináší globalizace, a zajímá je, jak se bude dále vyvíjet zaměstnanost, důchodové zabezpečení, migrace a životní úrove?. Aby Evropa mohla přispět k řešení těchto problémů, musí se obnovit. Plán D by měl vnést do Evropské unie více demokracie, měl by vyvolat širokou veřejnou diskusi a vést k dosažení nové shody o budoucím směřování EU. Je na členských státech, aby tento proces uvedly do života. Proto dnes vyzývám vlády všech členských států, aby se chopily této příležitosti zahájit diskuse s novou energií a stát se hybnou silou změn v Evropě.“

Mezi hlavní prvky Plánu D patří:

Vyvolávat diskusi

Všechny členské státy se zavázaly, že uspořádají rozsáhlou celostátní diskusi o budoucnosti Evropy. Tyto diskuse jsou těžištěm Plánu D – Komise v nich hraje spíše pomocnou úlohu a nenahrazuje členské státy. Pomocí Plánu D se však snaží vytvořit společný rámec pro 25 vnitrostátních diskusí, seznámit vlády členských států s potenciálními vzory a strukturami (např. s Národním fórem vytvořeným v Irsku) a navrhnout některé společné postupy a nejvýznamnější témata.

Zpětná vazba

Komise připraví postup pro předávání získaných informací. První jednání o obsahu vnitrostátních diskusí by se mělo uskutečnit v dubnu 2006. Dne 9. května 2006 bude uspořádána Evropská konference o budoucnosti Evropy, na níž bude možné shrnout hlavní závěry diskusí. Komise poté vypracuje souhrnnou zprávu o vnitrostátních diskusích a předloží ji Evropské radě, která bude zasedat v červnu 2006 pod rakouským předsednictvím. Celý tento proces by měl dále vést k vypracování konkrétního plánu pro budoucnost Evropy.

Klíčové iniciativy k posílení dialogu

Komise navrhuje 13 konkrétních evropských iniciativ zaměřených na podporu široké diskuse, účasti občanů a skutečného dialogu o evropských politikách. Komise bude usilovat o to, aby vše probíhalo ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími orgány EU. Tyto akce budou zahrnovat časté návštěvy komisařů v členských státech, podporu projektů evropských občanů, úsilí o větší otevřenost práce Rady, posílení přítomnosti komisařů v parlamentech členských zemí, vytvoření sítě „Evropských vyslanců dobré vůle“, kteří přispějí ke zviditelnění evropské diskuse, a další podporu projektů na zvýšení volební účasti. Zmíněné iniciativy budou probíhat během celého funkčního období Komise vedené předsedou Barrosem a budou pokračovat i později.

 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System