aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Archiv
 
Sametová revoluce a následná demokratizace vrátila městům a obcím samosprávu. Demokraticky volené orgány samosprávy rozhodují nejen o struktuře municipálních rozpočtů, o nakládání s majetkem obce, ale vnesly do života měst a obcí nový fenomén – komunální politiku. A komunální politika není zejména v malých obcích o „levicovosti“ či „pravicovosti“, ale o reálném řešení problémů obce. I proto si jsou volební programy stran a sdružení, které kandidují v komunálních volbách, velmi podobné.

Politické uvolnění počátkem devadesátých let vedlo k tomu, že i velmi malé obce, které mají např. 150 obyvatel, mají své zastupitelstvo a uvolněného starostu, který je placen z veřejných rozpočtů. Náklady na samosprávu v přepočtu na jednoho obyvatele obce jsou značně vysoké, přičemž některé obce mají problém sehnat vůbec dostatek lidí, kteří by kandidovali v místních volbách a vykonávali veřejné funkce. Zejména z efektivnostních důvodů by bylo dobré začít uvažovat o reformě systému veřejné správy, která by vedla k redukci počtu velmi malých obcí při zachování samosprávy. Například v Holandsku nesmí mít obec méně než dva tisíce obyvatel.

Jednou z možností je vytvoření jakýchsi střediskových obcí, které by se skládaly z několika odloučených částí. Zákon o obcích pamatuje na tzv. osadní výbory, které právě v odloučených částech obce plní úlohu samosprávy. Osadní výbory především předkládají svá doporučení voleným orgánům samosprávy. Existence osadních výborů vylučuje unifikaci. Model centrální obce a odloučených částí obce s osadními výbory se jeví jako přínosný i kvůli tomu, že starostové menších obcí většinou nevidí za katastr své obce. Tento model nutí předsedy osadních výborů ke spolupráci. Integrace malých obcí by vytvořila předpoklady pro vyřešení problému, jakým je například základní školství. Některé malé obce za každou cenu drží svoji školu, která se potýká s nedostatkem žáků a kvalifikovaných učitelů. Je dobré, aby v osmi vedle sebe ležících malých obcích bylo osm malých škol, ve kterých učí školník matematiku a učitelka angličtiny je také uklízečkou a družinářkou, nebo aby byly školy dvě, ve kterých učí matematiku matematik? Odpově? je nasnadě.

Je zřejmé, že zeštíhlet nepotřebuje jen samospráva, ale i státní správa. Bujení byrokracie, zbyt?ování tzv. veřejného sektoru ekonomiky na úkor sektoru soukromého, méně trhu a více razítek jsou průvodními jevy jisté nemoci, kterou trpí stát. Medikamenty jsou známy.

Jan Ullwer

člen finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (za Evropské demokraty)

 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System