aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Archiv
 

Minuta českých zpráv denně stačí, aby si normální člověk řekl: Pane prezidente, kéž byste měl pravdu! Kéž by se EU schválením ústavy stala státem. Kéž by měla svého evropsky vychovaného, pozitivního a ohleduplného prezidenta! Ministra zahraničí tak silného, aby sjednotil francouzsko-britské přetahování o Irák, Sýrii, nebo Írán…Hlavními atributy státu jsou společná obrana, území, oficiální jazyk, ale také daně, ze kterých je placen represivní aparát – soudy, policie, vězení, které občanovi zaručují ochranu a vymahatelnost práva. Kéž bychom, při pohledu na stav korupce v české policii, měli do listopadu 2006 v Čechách prostřednictvím evropsky školené, profesionální a nezkorumpovatelné policie zaručenou stejnou vymahatelnost práva jako Britové, nebo Skandinávci. Kéž by naší rozpadlou obranu na sebe převzaly evropské jednotky, operující například pod britským velením…kéž by naše da?ové úniky kontrolovali Lucemburčané, nebo Nizozemci, Švédové. K tomu, aby se EU opravdu stala státem a Francie, Británie pouhými provinciemi spravovanými z imperiálního Bruselu, nikoli Londýna a Paříže, bude ještě potřeba několik desetiletí. Až tehdy bude možné nahradit mezistátní smlouvu o ústavě skutečnou Evropskou Ústavou.

Smlouva o ústavě nic nezmění na tom, že Británie, která ani žádnou ústavu nemá, se podřídí evropskému právu jen tam, kde se na podřízenosti svého práva dohodne s ostatními státy. Naopak, smlouva o ústavě konečně poskytuje českému i britskému parlamentu právo ex ante, právo vstoupit do tvorby evropských zákonů dřív, než je schválí Evropský parlament. Snad se vyhneme situacím, kdy národní parlament přijme zákon, EP přijme trochu jiný zákon, a národní parlament, vláda a ministerstva přijímají harmonizační vyhlášky, nebo do právě projednávaných zákonů o odpadních vodách přidají privatizaci nemocnic jen proto, aby se překonal střet právních norem. Důsledkem současného stavu jsou desítky křížících se vyhlášek, abnormální byrokracie a chudák občan běhající od úřadu k úřadu. Doufejme, že napříště zvolíme český parlament tak schopný, aby kvalifikovaně využíval poskytnuté ex ante právo a rozumně zasahoval do tvorby evropských zákonů tak, aby nejasností v našem i evropském právu ubylo, a ne přibylo.

Národní parlamenty smlouva nerozpouští. Naopak, upev?uje jejich postavení. Co by asi dělaly, kdyby netvořily nové zákony? Český, stejně jako německý či francouzský parlament budou samozřejmě například v daních, penzích, zdravotnictví, služebních zákonech pokračovat ve své výlučné zákonodárné činnosti. Byly to právě francouzský a německý parlament, které odsouhlasily, že uhelný a ocelářský byznys bude podléhat společným pravidlům, stejně tak později odsouhlasily společné sdílení policejních informací v oblasti vízové politiky, Schengen. Spolu s jinými parlamenty odsouhlasily fungování jednotného vnitřního trhu na základě společných norem – evropského acquis. Smlouvou, kterou jste v ?ímě podepsal se naše země nevzdává žádných dalších pravomocí, než těch, které jste jí jako premiér, předseda parlamentu a později prezident Evropskou smlouvou již předal. Doufejme, že tuto kontrolu budete svědomitě vykonávat i nadále.

Pane prezidente, rozumím tomu, že Vám, jako autorovi české ekonomické transformace právě oblast hospodářství a obchodu leží na srdci nejvíc. Zatím jsou to ale přesně pouze obchod, hospodářská soutěž, měna, cla a ochrana mořského dna, které se představitelé evropských států odhodlali svěřit Evropě. Všechny ostatní oblasti, včetně zemědělství a energetiky podléhají spolurozhodování, dokonce v oblasti průmyslu Evropa svým členům jenom radí a doporučuje. Bude to právě pouze v oblasti světového obchodu, kde za nás za všechny bude smlouvy uzavírat Evropa, v ostatních případech rozhodne parlament a Vy.

Na postavení prezidentů Smlouva nic nemění. Klíčová rozhodnutí o nových politikách, jako rozšíření Evropy, daně, budou i nadále přijímána jednomyslně Evropskou radou, složenou z prezidentů a premiérů. Ulehčením a zjednodušením pro všechny, kteří touží po funkční a jednoduché Evropě je, že na ministerských radách se o zařazení bílého žraloka nemusí napříště shodnout 25 ministrů s přítomných 25. Každý ví, že dosahování absolutního konsensu na technických schůzích není mnohdy posunem, ale brzdou. Ocitneme-li se v situaci, že budeme rychle potřebovat zastavit průjezd kamionů našim územím, bude pro váhu hlasu ČR jistě výhodnější shánět pouze dalších 14 na místo 24 hlasů.

Nejblíže Evropě jsou sami občané ČR. Evropany se totiž stali už vloni prvního května. Přese všechno své evropské občanství stále ještě musí na hranicích mávat občankou a čekat, až náš stát připraví své datové spojení tak, aby mohlo přenášet objemy informací potřebných pro vstup do schengenské zóny. Pak necháme občanky v peněžence, a budeme se, i se svým nově nabytým právem obracet se česky, přímo na instituce Unie, opravdu cítit jako Evropané.

Silná a bezpečná Evropa není jen naším společným přáním. Je i jasně deklarovaným cílem našich amerických spojenců. V době, kdy celé okolí Evropy vstupuje do prudké turbulence, může být snaha o zastavení Evropy osudovou.

Jana Hybášková, poslankyně EP za ED

 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System