aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Archiv
 

Dříve než se bude konat březnový sjezd ČSSD, obnoví se plně vnitřní, předchozí frakční dělení, před tím možná jen účelově a na oko stmelené strany. V celé ČSSD počne sílit averze vůči Stanislavu Grossovi a jeho popularita zákonitě poklesne na nejnižší stupe?. Stejně tak tomu bude a vlastně dnes už je u občanské veřejnosti. To povede Grosse k tomu, aby pod veřejným i vnitřním tlakem v ČSSD podal demisi na funkci premiéra. Neučiní-li tak, potom na březnovém sjezdu bude podroben vnitrostranické kritice. Sama ČSSD si tak bude muset rozhodnout zda Grossovo přiznané lhaní a další záležitosti spojené se záhadným financováním bytu a podnikáním manželky Šárky únosné pro premiéra a předsedu jejich strany. V tajných volbách pak bude do čela strany zvolen, bu? Lubomír Zaorálek, či někdo překvapivě nečekaný. To ale jen v případě, bude-li dál odmítat svou kandidaturu na předsedu ČSSD Bohuslav Sobotka. Neodstoupí-li Gross z funkce premiéra před sjezdem ČSSD, bude tak nucen učinit po sjezdu.

Taková je logika souhrnu všech událostí s Grossem spojených, stejně tak jako skutečnost, že vlastní strana mu opírala záda do okamžiku, než přiznal svoje záměrné fabulace a závažné prohřešky. Proto si ČSSD odstraněním Stanislava Grosse umyje ruce a bude pokračovat s koalicí ve svém vládním, jinak celkem pohodlném plnění koaličního programu. KDU-ČSL nebude mít další požadavky a stejně tak jako US-DEU setrvají s ČSSD v koalici, zatím co Grossova kauza v tichosti vyšumí a nebo bude zastíněna nějakou další, jinou aférou. Nedočkavá ODS, která pro stále ještě příznivý stav preferencí vidí na jedné straně nebývalou šanci zvítězit v předčasných parlamentních volbách. Ovšem na straně druhé se oprávněně obává, že ani ona by nemohla za současného stavu ostatních preferencí získat parlamentní většinu, a navíc cítí že na vládnutí není zatím dostatečně připravena.

Otrávená občanská veřejnost, která už odmítá chodit k volebním urnám nabyla přesvědčení, že zdejší politiku prezentují převážně jen egoističtí tajtrdlíci, kteří ve své politické funkci vidí převážně jen příležitost k vlastní dobré obživě a mnozí i k obohacení, - a to a? vpravo či nalevo. Lidé dnes už zřetelně vidí, že daný stav uzavřel politické dění do prostoru pouhého politikaření, ve kterém parlamentní strany politicky nesoupeří, nýbrž jen politikaří a vyhledávají příležitost k jalovým útokům, osočování a v sabotování by? i dobrých návrhů politických protistran jen proto, že se nejedná o návrh vlastní. Lidé, jako potenciální voliči vidí a dobře vnímají, kterak to dopadne mají-li se zvolení zástupci občanů vzdát nemorálních nároků na neopodstatněné prebendy, či nesmyslné a příliš široké imunity.

Aby vůbec mohlo dojít k nápravě, musí přijít a nebo se objevit někdo, kdo má u občanů tohoto státu autoritu a morální právo k jednání. Takovou osobností je exprezident Václav Havel, i přes všechny známé výhrady. Václav Havel už na stanici Radiožurnál naznačil, že by to mohl být právě on, kdo projeví své sympatie k některé z malých neparlamentních stran, jako kupříkladu k Zeleným, nebo k Evropským demokratům, poslankyně Evropského parlamentu Jany Hybáškové a předsedy ED Jana Kasla, či k SNK Josefa Zieleniece. Pravděpodobné je, že se Havel stane jakýmsi svorníkem těchto malých politických subjektů, protože v jeho vizi je sjednocení středopravicových, neparlamentních subjektů. Protože takové stmelení je složité, zdlouhavé a problematické, projeví pravděpodobně své sympatie k jedné z těchto stran a nastíní svou představu o budoucím, postupném spojení, jmenovitě s dalšími.

Pro integrování ostatních má šanci strana mladá, s moderním neotřelým názvem, spíš než strany s názvem tradičním, či jinde už užitým. Strana s obsahem evropské demokracie, plně otevřená do společenství Evropské unie. Bude-li to strana představující nový, moderní směr, účelný pro sjednocenou Evropu, tedy strana bez nacionalistických tendencí a cílů která ve svých řadách bude postrádat "umazané" pohrobky, vzdálené i současné minulosti, stane zcela určitě silným politickým subjektem, schopným vést tuto zemi úspěšně západní cestou k blahobytu.

Lze proto potom i očekávat, že ještě před příštími parlamentními volbami započnou straničtí "pěšáci" do této strany přecházet. Lze očekávat, že se v ní slijí všichni, kteří o sjednocení široké středopravice léta jen mluvili, ale už méně o to usilovali, nechtěli-li se potom třeba i vzdát svých vedoucích pozic. Možné ohrožení by mohlo vzniknout tehdy, počali-li by se na čelných stranických funkcích objevovati lidé, kteří před tím ve vrcholné politice parlamentních stran už působili a proto se znovu usilují o uchování si výsad s politikou zpravidla spojených. Po vzniku takové strany lze očekávat snižování preferencí stávajících politických, parlamentních stran, ovšem krom komunistů, kteří jsou před svým pozdějším vymíráním zatím početně konzistentní. V těchto stávajících stranách pozůstanou převážně jen důstojníci a horní generalita se servilním poddůstojnictvem na venkově, zatím co pěšáci počnou přebíhat a měnit uniformu.

To však nebude tak důležité, jako důvěra většiny nestranické veřejnosti a její projevenou sympatií. Jisté je, že k tomu po všech prožitých zkušenostech od roku 1989 už dozrál čas. Každé další otálení by zapříčinilo oddálení takovéto reálné vize do velmi vzdálené doby, až opět dalšího konání parlamentních voleb. Protože k tomu právě nyní dozrál čas, stejně tak jako před několika málo roky k prosazení několika malých politických subjektů do komunální politiky, co byl vlastně jen pro vše další jen odrazový můstek, nastává příhodná a potřebná chvíle ku změnám v celé naší parlamentní demokracii.. Je to ostatně politická povinnost těch, kteří vědí a cítí že jde též i o historickou nutnost !

Pavel Franc
Psáno pro Polygon 2/2005

 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System