aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Archiv
 

Často slýcháme volání po integraci malých politických stran, které se hlásí k liberálním myšlenkám. Poslední pokus o společný postup jedné z těchto politických stran a strany, která hlásá ekologický třídní boj, vyvolává děs a hrůzu. Je možné spojit liberální ideje s idejemi environmentalismu, tzv. ekologické demokracie a jinými neomarxistickými koncepty?

Nejprve začněme s definováním pojmů a zodpovězme otázku, co je to liberalismus. Liberalismus je politická doktrína, která vychází z přirozených práv člověka, která jsou nezcizitelná. Základním principem společenského řádu je vláda zákona. Základní hodnotou liberálů je svoboda, která je chápana ve svém negativním vymezení, tedy svoboda od vnějšího donucení. Liberálové mají maximální respekt k soukromému vlastnictví a prosazují princip dobrovolnosti ve všech oblastech lidského života, tudíž odmítají iniciovat násilí, jakým může být například domáhání se majetku bližního svého.

Společnost, ve které jsou zásady liberalismu uskuteč?ovány, je označována za společnost kapitalistickou. Lidské potřeby a přání jsou v tomto systému uskuteč?ovány prostřednictvím tržní interakce, znalosti a informace jsou přenášeny prostřednictvím cenového systému. Intervence do abstraktního spontánního tržního řádu jsou vyloučeny.

Je třeba rozlišovat mezi různými liberálními směry, z nichž mnohé popírají samotné axiomy liberalismu. V evropském kontextu je nutné rozlišit mezi klasickým „whigovským“ liberalismem a moderními liberálními směry, které se mnohdy označují přídomky sociální liberalismus nebo levicový liberalismus. Americké pojetí slova „liberální“ je blízké evropskému „sociálně-demokratický“, a proto zde jsou klasičtí liberálové označováni jako libertariáni. Proto často dochází k desinterpretaci liberálních myšlenek. V České republice byly myšlenky liberalismu silně desinterpretovány naposledy v devadesátých letech minulého století, když se touto myšlenkovou doktrínou oháněla skupina lidí, která v praktické politice prosazovala různé záležitosti, které nemají s liberalismem nic společného. Konání těchto jedinců stavějících na právním nihilismu a jejich zašti?ování se liberalismem vedlo k pošramocení pověsti liberální doktríny, přičemž někteří její kritici často hovoří o tom, že liberalismus nebere ohledy na „celospolečenské zájmy“. Na vyvrácení těchto kritik zde ovšem není prostor.

Protipólem liberalismu jsou různé koncepce, které znamenají omezení svobody v zájmu dosažení „celospolečenských cílů“, jakými může být například zajištění rovnosti příjmů mezi občany, zajištění sociálního státu apod. Těmto koncepcím je vlastní definování určitých cílů, které přesahují jednotlivce, přičemž nástroje a prostředky k dosaženích cílů jsou odlišné. Jednou z takovýchto koncepcí je environmentalismus, který podřizuje konání jednotlivců myšlenkám tzv. trvale udržitelného rozvoje a tzv. ekologické demokracie.

Je zřejmé, že existence zřetelného rozporu mezi environmentální a liberální politickou doktrínou prakticky vylučuje hledání společných „průniků“ mezi těmito doktrínami. Pokus o společný postup stoupenců liberalismu a environmentalismu je pokusem o spojení nespojitelného, pokusem o hledáním mostu tam, kde není možné most postavit. Neumím si představit, jak by mohla vypadat liberálně-environmentální hospodářská politika. Z tohoto důvodu považuji pokus o takovýto slepenec za výsměch stoupencům obou politických doktrín.

Jan Ullwer 

člen zastupitelstva v městě Broumov 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System