aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Archiv
 

American Jewish Committee (AJC) ve spolupráci s Fridrich Naumann Foundation (FNF) organizuje od roku 1997 společný projekt nazvaný Promoting Tolerace. Každý rok je v rámci tohoto společného programu vybráno jedno z klíčových témat, kde je vhodné nebo důležité podporovat toleranci. Jednotlivé ročníky byly proto věnovány například The role of media in Promoting tolerance, The role of NGO in …., The role of political parties in … nebo The role of history in ….

Každoročně pořadatelé na jedné nebo dvou přípravných schůzkách v Evropě vybírají celkem 10 – 20 účastníků ze zemí střední a východní Evropy, kteří se na konci kalendářního roku účastní celkem 10 denního společného programu organizovaného na různých místech USA.

Od roku 1997 se tohoto společného programu již zúčastnilo více než 150 liberálně smýšlejících osobností, které se věnují aktivnímu prosazování tolerance v pozicích, které zastávají. Na společném prvním setkání absolventů tohoto programu v Bruselu, který se konal v září  2004, se většina účastníků vyslovila pro pokračování programu v podobě společně organizovaných aktivit účastníků programu věnovaných hlavnímu tématu programu.

Proto pořadatelé z Fridrich Naumann Foundation pozvali celkem 12 účastníků tohoto programu na společnou přípravnou schůzku, jejímž hlavním úkolem bylo připravit strukturu společného programu pro absolventy. Všichni účastníci se shodli na nutnosti vybudovat společnou sí? mezi účastníky, jejímž hlavním cílem je především  prostřednictvím vzájemných kontaktů, společných aktivit a projektů a výměnou informací sledovat a posilovat tolerantní přístupy a podporovat liberální hodnoty mezi účastníky programu i organizacemi a státy, které reprezentují.

 

V průběhu prvního pololetí roku 2005 budou vytvořeny společné pilotní programy  a bude vytvořena společná webová platforma jako nástroj vzájemné komunikace a sdílení informací.

 

Radim Perlín

 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System