aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Archiv
 

Když v pátek 29.10. 2004 podepisovali v slavnostních sálech v ?íme představitelé států Evropské unie nový dokument – Evropskou smlouvu, mnozí komentátoři nebo politici nebyli prosti silných slov a silných komentářů. Nepochybně to je to významný den a významný podpis pro další budoucnost Evropy.

Při různých komentářích a výrocích politiků v Evropě zaznělo mnoho otázek, na které jednotliví řečníci podle svého naturelu a pozice na politickém spektru hned hledali odpovědi. Pokusím se v následujícím textu na některé otázky nalézt možné odpovědi. Je tedy „evropská ústava“ dokument, který může změnit další vývoj v evropské unii? Je to dokument, který je výhodný spíše pro původní členské státy EU 15, nebo je to dokument vyhovující spíše novým členům EU? Je rozdělení rozhodovacích pravomocí v EU výhodnější pro velké a lidnaté státy, nebo mají možnost malé státy účinně blokovat diktát silnějších? Je smlouva počátek nové epochy?

Jsem přesvědčen, že na tyto otázky prostě jednoduchá odpově? neexistuje. Ústava není nástrojem jedné skupiny proti jiné skupině, není to dokument, který by se snažil využít momentální slabosti některých na úkor druhých. Navíc je to dokument, jehož budoucnost je stále ještě velmi vzdálená a nejistá. Podstatu vystihl bývalý prezident Václav Havel (více zde), který spíše než o ústavě ve svém komentáři v Lidovkách mluvil o budoucnosti Evropy a naší roli v Evropě. Bezezbytku se shoduji s názorem, že ústava je pouze nástrojem pro prosazování postupné větší spolupráce a kooperace v rámci jednotlivých států, národů, regionů, obcí a konec konců i občanů ve společném evropském domě. Ústava není cíl, ale pouze prostředek, který může jasněji naznačit očekávaný cíl naší společné cesty.

Mezi slavnostními pátečními podpisy v ?ímě a skutečně platnou ústavou bude ještě dlouhá cesta. Ratifikace ve všech zemích EU 25 není v žádném případě procházka růžovou zahradou a zatím nevidím žádný politický scénář pro případ, že některé státy prostě ratifikaci neschválí. Jen namátkou mě napadá například Velká Británie.

Stranou pozornosti by také neměla zůstat nepřítomnost českého prezidenta a jeho okázalé odmítání hlubší evropské spolupráce. Nejsem zcela přesvědčen, že při podpisu takového dokumentu je prostor pro silácká prohlášení. Konec konců Václav Klaus je prezidentem Česka – člena EU a nevystupuje na takových fórech pouze za sebe.

Zcela na okraj je dobré připomenout, že slavnostního podpisu se kromě EU 25 účastnili také představitelé států, které se na vstup do EU teprve připravují. Kromě Rumunska a Bulharska však Evropskou smlouvu také připodepisovali i zástupci Turecka. Podpis vysokých zástupců Chorvatska však na oficiálním dokumentů chybí.

text Ústavní smlouvy a další dokumenty jsou k dispozici na konci tohoto článku 


Radim Perlín, IED  Přílohy ke stažení

 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System