aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Archiv
 

Ve jménu ochrany individuálních údajů byla znemožněna možnost informovat. Podle stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů (viz příloha ) není nyní možné zveřej?ovat na internetu zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva měst a obcí, pokud se v nich vyskytují osobní individuální údaje. Jedná se především o identifikaci jednotlivých osob, tedy jejich adresy nebo další identifikace (rodná čísla). Vzhledem k tomu, že některá města již byla Úřadem na ochranu hospodářské soutěže sankcionována, je tedy nutné rozhodnout jak budou magistráty i úřady jednotlivých městských částí dále postupovat.

Možnosti jsou prakticky pouze dvě:

a) vyhovět Úřadu na ochranu osobních údajů a nepublikovat zápisy z rady a zastupitelstva,

b) vyhovět zákonu o svobodném přístupu k informacím a dikci zákonu o Praze a informace z jednání orgánů obce nebo městských částí poskytovat.

Především zveřejnění informací z jednání zastupitelstva se dostává do paradoxní situace. Na jedné straně je jednání zastupitelstva vždy ze zákona veřejné (zákon o hl. městě Praze), na jednání se předkládají plné znění jednotlivých dokumentů, které pochopitelně obsahují i individuální údaje, a tedy na jednání si může tyto dokumenty zajistit prakticky každý občan Prahy nebo příslušné městské části.

Na druhé straně jsou tytéž údaje při zveřejnění v podobě zápisu nebo v usnesení neveřejné a není možné se s nimi seznamovat.

Rozhodnutí úřadu je paradoxní i z hlediska využití moderní technologie, kterou internet bezesporu je. Pohodný a bezproblémový přístup bude nahrazen povinností osobní účasti kdesi v kanceláři radnice s povinností prokázat, že mám právo dozvědět se tyto údaje a případně mi radnice za poplatek usnesení zkopíruje.

Tento postup povede k tomu, že města a obce budou s odkazem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů omezovat nebo zcela znemož?ovat zveřej?ování zápisů z rady a ze zastupitelstva na internetu a jednotlivá anonymizovaná usnesení ztratí jakoukoliv informační hodnotu. Především v politicky citlivých kauzách, jako jsou smluvní závazky města, uzavírání vhodných nebo méně vhodných pronájmů, poskytování bydlení v bytech s regulovaným nájemným bude docházet k omezení možnosti veřejné kontroly práce. Radnice získaly k neposkytování informací skvělé alibi.

Možné návrhy na řešení jako jsou začernění osobních údajů v usneseních, vyřazení dotčených usnesení ze zápisu nebo jiná technická opatření narážejí především na omezení dané redakčními systémy radnic nebo na obrovské množství tisků, kterých by se mohlo takové rozhodnutí dotknout. Navíc anonymizování osobních údajů je v přímém rozporu s dalším požadavkem Úřadu na ochranu osobních údajů. Ve výše zmíněném stanovisku Úřad mimo jiné uvádí : „Při anonymizování osobních údajů nebo jejich zpřístupnění v omezeném rozsahu je však vždy třeba postupovat tak, aby konkrétní sdělení ještě plnilo svůj účel.“ To však prakticky nelze splnit.

Postup jednotlivých městských částí se zatím liší. Zatímco Praha 2 zaujala razantní stanovisko a zápisy z rady MČ i ze zastupitelstva MČ znepřístupnila, ostatní radnice zatím vyčkávají.

K tématu se vrátíme v dalším materiálu.Radim Perlín

IED

 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System