aktuality
o nás
Lidé
Stanovy
Členství
Kalendář akcí
Spolupracovníci
Diskuzní fórum
Archiv
Odkazy
Kontakt
   
Archiv
 
K diskuzi o možnost zavedení přímé volby starostů, publikováno v Neviditelném psu 7.12. 2006 více..
 
Termíny vycházek s architektem Zdeňkem Lukešem po městských částech s důrazem na stavby a architekturu 19. a 20. století. Vycházky jsou součástí projektu „Praha není jen Královská cesta“ a z toho důvodu je nutné se předem na vycházku přihlásit. více..
 
Vzhledem k tomu, že na poslední vycházce bylo oznámeno, že je možná změna v termínu vycházky po Praze 7, chtěl bych upozornit na to, že změna termínu se neuskuteční a termín vycházky zůstává tak, jak byl naplánován, tj. 13.9.2007 od 17:00 - místo setkání AVU v ulici U Akademie. více..
 
Semináře "Praha není jen Královská cesta" pro představitele městských částí. Semináře jsou rozděleny do 9 částí podle historických deseti městkých částí mimo Prahu 1. Více informací v podsekci "Praha není jen Královská cesta". více..
 
Pozvánka na veřejnou "Evropa, řád a práva". Přednáška se bude konat v pondělí 14.5.2007 od 17:30 hod do 19:30 hod v Galerii Café Louvre, Národní 22, Praha 1. více..
 
Europoslankyně a předsedkyně SNK Evropských demokratů Jana Hybášková byla v posledním říjnovém týdnu jmenována členkou řídícího výboru Světového hnutí pro demokracii (World Movement for Democracy, www.wmd.org). Bude jedním z šesti evropských členů tohoto výboru. více..
 
Návrh na změnu rozdělení prostředků pro obce a města, který zohled?uje polohu obce a velikost spravovaného území. Návrh předložila k veřejné diskuzi starostka ze Zlínského kraje paní Jurenčáková více..
 
Konečně se přiblížilo rozuzlení volebního patu. Původně deklarovaná rovnováha 100 : 100 se změní v model 155 : 45. ODS konečně přistoupila na dlouhodobě formulovanou a velmi otevřenou nabídkou ČSSD na spoluvládnutí formulovanou pregnantně Paroubkem: „Pánové si bez nás ani neumyjí ruce“ Nyní se jen hledá jiný název pro novou formu opoziční smlouvy. Udělal Topolánek dobře nebo měl dovést zemi k předčasným volbám? Jak bude vypadat česká politika příští 4 roky? více..
 
Vítám rozhodnutí vedení ODS a britských Konzervativců o zachování dosavadního vztahu mezi klubem ELS a ED v Evropském parlamentu. Doufám, že k dodržení dosavadní smlouvy mezi ELS a ED a k zejména k dodržení závazků vůči voličům, který je platný až do konce volebního období v roce 2009, nevedlo lídry stran jenom to, že nesehnali v Evropském parlamentu dost partnerů ochotných vytvořit novou frakci. Věřím, že si především uvědomili svou spoluodpovědnost za existenci silné a jednotné evropské pravice. Jen kompletní a spolupracující evropská pravice může být dostatečně silná oponentka evropské levici a diskurzu, který se snaží levice prosadit v jednání o Evropě a její budoucnosti. více..
 
Místopředseda ČSSD Sobotka, muž s andělskou tváří, dosud sedí na státní kase. Sedí na ní tak důkladně, že jaksi opomněl již 4 roky vyplatit SNK ED příspěvky za mandáty z pražských voleb 2002. více..
 
Jana Hybášková, předsedkyně delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Izraelem, k současnému vývoji vztahů s Iránem více..
 
Evropská komise dnes zahájila svůj Plán D (demokracie, dialog, diskuse), který položí základy pro širší diskusi o budoucnosti Evropy, k níž by mělo dojít v nadcházejících měsících. Po odmítnutí Evropské ústavy ve Francii a Nizozemsku vyzvali vedoucí představitelé vlád k „období reflexe“, které by umožnilo uspořádat v každém členském státě intenzivní diskusi. Vnitrostátní diskuse musejí být v konečném důsledku řízeny samotnými vládami, zatímco klíčovou úlohou Komise je tento proces usnadnit. „Plán D – demokracie, dialog a diskuse“ vytváří prostřednictvím národních vlád rámec pro diskusi o budoucnosti Evropy ve všech 25 členských státech. více..
 
IED Brno provedl na reprezentativním souboru obyvatel Brna výzkum veřejného mínění, který se zabýval současnými aktuálními problémy rozvoje Brna včetně postoje obyvatel k přestěhování brněnského nádraží a trasy rychlostní komunikace. více..
 
Evropští demokraté v čele s poslankyní Evropského parlamentu Janou Hybáškovou připravili novou webovou stránku http://www.evropskaustava.cz Na této stránce se setkáte s analýzami, diskuzí i kritikou Ústavní smlouvy. více..
 
Smlouvu zakládající evropskou ústavu dosud ratifikovalo 10 členských zemí s 220 miliony obyvatel. Summit EU podle očekávání odmítl snahy ignorovat tyto hlasy a přestože má francouzské a nizozemské NE zásadní význam, shodla se pětadvacítka lídrů na potřebnosti pokračovat v ratifikaci. Především ale zdůraznila potřebu zintenzivnit diskusi s občany členských států, jinak by mnoho Evropanů, stejně jako našich občanů, neporozumělo, proč se mají vyjádřit. Je totiž zřejmé, že politici jsou stále příliš vzdáleni občanům a že pro mnoho Evropanů neplatí hodnoty soudržnosti, rovných ekonomických šancí a jasné podpory svobodám volného trhu. Strach ze ztráty sociálních výhod i z podpory slabším zemím signalizují hlubokou krizi evropských hodnot. Tu nezpůsobila Ústavní smlouva, která měla být nástrojem upevnění a rozšíření hodnot Evropy v současném světě. Stala se nástrojem včasného varování ze dvou zakládajících zemí. Varování má cenu, zazní-li dostatečně brzy a je-li bráno vážně. více..
 
Je zajímavé sledovat, jak se současnou diskuzi o budoucnosti dívá komerční subjekt, více..
 
Sametová revoluce a následná demokratizace vrátila městům a obcím samosprávu. Demokraticky volené orgány samosprávy rozhodují nejen o struktuře municipálních rozpočtů, o nakládání s majetkem obce, ale vnesly do života měst a obcí nový fenomén – komunální politiku. A komunální politika není zejména v malých obcích o „levicovosti“ či „pravicovosti“, ale o reálném řešení problémů obce. I proto si jsou volební programy stran a sdružení, které kandidují v komunálních volbách, velmi podobné. více..
 
Vážený pane prezidente, dovolujeme si Vás důrazně požádat, abyste přehodnotil svá vystoupení ve funkci prezidenta České republiky k Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu. Jsme přesvědčeni, že poškozujete zájmy České republiky tím, že podněcujete občany, aby odmítli tuto smlouvu v případném referendu. Na podporu svých názorů uvádíte – věříme, že nikoli záměrně - nepravdivá tvrzení o obsahu a dopadu smlouvy na postavení členských zemí EU a České republiky. V zahraničí prezentujete negativní stanoviska hlavy státu k této smlouvě, která jsou v rozporu s politikou naší země. Jsou také v rozporu s názory občanů ČR, kteří v referendu vyjádřili svou podporu myšlenkám evropanství, společných hodnot svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv. více..
 
Článek Jany Hybáškové, poslankyně Evropského parlamentu za Evropské demokraty, ve kterém polemizuje s některými tezemi prezidenta Klause a jeho eurofobií. Plná verze článku publikovaného v MF Dnes dne 15.4. 2005 více..
 
Výroky místopředsedy Evropského parlamentu Roca Vidal-Quadras na tiskové konferenci, které urazily Václava Klause a jeho prostřednictvím i celou Českou republiku. Které z uvedených to asi jsou? více..
 
Prezident Václav Klaus považuje za urážku suverénní členské země Evropské unie kritiku, kterou si za své názory na unii a euroústavu vysloužil od místopředsedy Evropského parlamentu Roca Vidal-Quadrase a předsedy ústavního výboru EP Jo Leinena. Ti na tiskové konferenci v Bruselu řekli, že Klausova kampa? proti evropské ústavě je lživá a předpojatá. Jako příklad uvedli Klausův výrok, že členské země tají před občany obsah ústavy. Dodali, že podle jejich názoru Klaus poškozuje zájmy své země. více..
 
Cílem tohoto textu není obsáhlá studie volebních systémů evropských zemí, ale jejich základní rozdělení na většinové, smíšené a poměrné. Zárove? je nutné upozornit, že se musí rozlišovat mezi většinovými relativními systémy a absolutně většinovými systémy, protože obě skupiny mají diametrálně odlišný dopad na podobu a charakter stranických systémů i volební chování voličů. V textu nejsou zmíněny pouze volební systémy v evropských státech, ale i v některých závislých územích a kvazistátech. Jedná se o zmapování volebních systémů pouze do dolních komor parlamentů. více..
 
Podle europoslance za německou SPD Jo Leinena jsou argumenty proti euroústavě virtuální či lživé více..
 
Senátor Štětina spolu s dalšími kolegy senátory z Klubu otevřené demokracie znova otevírá džina z lahve – diskuzi o legálnosti komunistické strany. Má vůbec taková aktivita 15 let po Sametové revoluci cenu, nebo je to pouze další variantou marného boje s větrnými mlýny. Myslím, že taková práce smysl má a že je dokonce velmi potřebná. Přesvědčil jsem se o tom osobně ve čtvrtek 7.4. kdy Evropští demokraté v Praze 2 pořádali společně se senátorem Štětinou veřejné podepisování této petice. více..
 
Často slýcháme volání po integraci malých politických stran, které se hlásí k liberálním myšlenkám. Poslední pokus o společný postup jedné z těchto politických stran a strany, která hlásá ekologický třídní boj, vyvolává děs a hrůzu. Je možné spojit liberální ideje s idejemi environmentalismu, tzv. ekologické demokracie a jinými neomarxistickými koncepty? více..
 
Dříve než se bude konat březnový sjezd ČSSD, obnoví se plně vnitřní, předchozí frakční dělení, před tím možná jen účelově a na oko stmelené strany. V celé ČSSD počne sílit averze vůči Stanislavu Grossovi a jeho popularita zákonitě poklesne na nejnižší stupe?. Stejně tak tomu bude a vlastně dnes už je u občanské veřejnosti. To povede Grosse k tomu, aby pod veřejným i vnitřním tlakem v ČSSD podal demisi na funkci premiéra. Neučiní-li tak, potom na březnovém sjezdu bude podroben vnitrostranické kritice. Sama ČSSD si tak bude muset rozhodnout zda Grossovo přiznané lhaní a další záležitosti spojené se záhadným financováním bytu a podnikáním manželky Šárky únosné pro premiéra a předsedu jejich strany. více..
 
"Mír vychází z demokracie, a pokud Evropa chce stabilitu na Blízkém východě, musí účinně podporovat tamní demokratizační snahy", říká Jana Hybášková (Evropští demokraté / ELS-ED) u příležitosti pořádání semináře o roli médií na Blízkém východě. Hybášková, předsedkyně delegace evropských poslanců pro vztahy s Izraelem, varuje, že televizní kanály v arabštině a perštině, které jsou pomocí satelitů vysílány i v Evropě, dávají v mnoha případech prostor radikálním antidemokratickým a k násilí vybízejícím pořadům. Příkladem za ostatní budiž z evropské televizní sítě již vyřazená stanice Al-Manar. více..
 
Když před dvěma lety novináři zjistili, že si tehdejší ministr vnitra Gross telefonuje s paní, která má v domě bordel, nevěřil jsem svým očím. Spojil jsem si tehdejší úlet ministra s jeho mládím, nezkušeností, naivitou a nedostatkem vzdělání. Netušil jsem, že za dva roky tehdejší nevinné telefonní hovory budou pouze slabým čajem proti tomu, co vidíme nyní. více..
 
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku před týdnem rozhodl, že polská vláda regulací nájemného poškozuje majitele domů. Tohoto zlomového rozsudku se domohla Gda?ská majitelka domu Marie Hutenczapská. Podle informací z médií štrasburský soud v rozsudku polské vládě nařídil změnit regulaci nájemného tak, aby na něm majitelé domů neprodělávali. více..
 
Tomáš Zatloukal, poslanec Evropského parlamentu za SNK-ED, vítá výsledek dnešního hlasování o revizi směrnice o řidičských průkazech. "Zvýšení bezpečnosti na silnicích a zaručení skutečné volnosti pohybu řidičů jsou nespornými klady přijatého znění směrnice. Zamezí se rovněž častým případům podvodů zneužívání falzifikátů evropských řidičských průkazů, kupříkladu při zakládání bankovních účtů. K případům zneužití průkazů došlo i v souvislosti se spácháním teroristických útoků z 11. září 2001" říká Tomáš Zatloukal, člen nejsilnějšího poslaneckého klubu Evropské lidové strany a Evropských demokratů. více..
 
Českou politickou scénu obchází strašidlo. Strašidlo korupce. Když se v roce 1997 do této pasti chytila ODS, vedlo to k rozbití politické strany, rozpadu pravicových vlád a do Strakovky nastoupila hlavním vchodem ČSSD. ODS nikdy nevysvětlila svoje tehdejší kauzy. Nyní to do stejné pasti chytila ČSSD. Pěkný konec akce Čisté ruce. Poslanci ODS dnes myjí ruce i hlavu premiéru Grossovi, který se zaplétá do svého výkladu stále hlouběji. Jeho vysvětlení je hodno národa Švejka i Cimrmana. více..
 
Je středa, druhý únorový den. V učebně tišnovského gymnázia je namačkáno kolem devadesáti studentů. Nečeká je však tradiční výklad učitele, ale možnost setkat se se zajímavou osobností. Evropský parlament jim přijela přiblížit europoslankyně PHDr. Jana Hybášková. více..
 
Není mnoho chvil, kdy člověk může být na tuto vládu hrdý. Te? právě takové momenty prožíváme. Navzdory vůli většiny ministrů zahraničí států EU prosazoval český ministr zahraničí Svoboda menšinové stanovisko a upozor?oval na pokračující porušování elementárních práv na Kubě. Zvítězil kompromis. Státy EU daly Castrovi podmínečnou šanci na 6 měsíců. V této době se vůdce kubánské totality stane partnerem pro mnohé evropské vlády španělskou počínaje a na druhou stranu vlády EU nepřeruší svoje kontakty a podporu kubánským věz?ům svědomí. Za půl roku se uvidí. více..
 
Poslanecká kancelář JANY HYBÁŠKOVÉ a kancelář ED ve spolupráci s IED si dovolují oznámit nabídku účasti paní poslankyně na přednáškách na Vašich středních školách a fakultách vysokých škol. Paní poslankyně je připravena diskutovat se studenty aktuální témata EVROPSKÝ PARLAMENT a ÚSTAVNÍ SMLOUVA. Veškeré dotazy můžete konzultovat s asistentkou paní poslankyně Terezou Kučerovou, tel.: 257 310 336, mobil: 775 323 181 více..
 
Seminář organizovaný ve dnech 10.12 a 11.12. 2004 představiteli Evropské liberální a reformní strany (ELDR) a Fridrich Naumann Foundation se konal v hotelu Paříž v centru Prahy. Seminář zahájila společná páteční pracovní večeře za účasti místopředsedkyně ELDR Katariny Glončákové – Golev. Hlavní tématem diskuze mezi účastníky společného setkání byly možnosti integrace pravicových liberálních politických stran a hnutí v ČR. více..
 
American Jewish Committee (AJC) ve spolupráci s Fridrich Naumann Foundation (FNF) organizuje od roku 1997 společný projekt nazvaný Promoting Tolerace. Každý rok je v rámci tohoto společného programu vybráno jednou z klíčových témat, kde je vhodné nebo důležité podporovat toleranci. více..
 
Cyklus přednášek zahajujeme v Tišnově, kde se 2.února 2005 bude o Evropské ústavě diskutovat napřed se studenty místního gymnázia a od 17.00 i s občany města poslankyně Evropského parlamentu paní Jana Hybášková. více..
 
Od 1.ledna 2005 platí ve všech italských barech, kavárnách, pizeriích a restauracích zákaz kouření a svobodně holdovat této neřesti je možné pouze pokud majitel vybaví část místnosti silným ventilačním zařízením. Názory jsou na tento krok dvojí. více..
 
V rubrice webu O praze v části plnění projektu přibyla nová položka o možnostech organizování veřejné diskuze mezi politiky a veřejností. více..
 
Jana Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu za Evropské demokraty, vítá pozitivní posun v jednáních mezi ukrajinskými představiteli. Jana Hybášková byla původně nominovaná klubem ELS-ED členkou europoslanecké delegace, která měla na základě jednání v Kyjevě podat zprávu Evropskému parlamentu. Odjezd delegace je však pozdržen až do konání dalšího kola prezidentských voleb, kterého se europoslanci zúčastní jako pozorovatelé. Opakované volby jsou plánovány ještě v tomto měsíci. více..
 
které se konalo ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2005 v Ostravě. 3. Dny EU a USA, Ostrava 30.11. – 1.12. 2004 „The world must be made safe for democracy.“ Woodrow Wilson více..
 
Evropská liberální a reformní strana (ELDR) ve spolupráci s Fridrich Naumann Foundation uspořádali ve dnech 26.11. – 28.11. 2004 setkání liberálních komunálních politiků ze států nově přijatých do EU. Setkání s názvem Liberal Value at Civil Society se uskutečnilo v hotelu Marriott ve Varšavě. více..
 
Zde je k dispozici Smlouva o evropské ústavě, přílohy a protokoly a společné prohlášení, které dne 29.10. 2004 podepsali v ?ímě zástupci států EU. více..
 
Ve společné rezoluci, kterou vypracovala a kterou za poslanecký klub ELS-ED vyjednala Jana Hybášková, poslanci 77 afrických, karibských a tichomořských států spolu s poslanci EP volají po okamžité akci v Súdánu. V úvahu mohou být vzaty také hospodářské sankce, které by zasáhly súdánský ropný průmysl a které by nevedly k dalšímu utrpení súdánského obyvatelstva. Rezoluce byla jednomyslně přijata na 8. společném zasedání Parlamentního shromáždění ACP-EU, které se konalo v Haagu. více..
 
Po každých volbách do Senátu se notoricky opakují diskuze o budoucnosti Senátu a možnosti jeho zrušení. Je pro českou politickou reprezentaci příznačné, že vítězové příslušných voleb o Senátu mlčí a poražení volají po reformách v horní komoře. Svědčí to spíše o malosti, těch, kteří takto prvoplánově reagují, než o řešení skutečného problému Senátu. více..
 
Diskuze bude zahájena dnes v 17.00 Na adrese www.comdok.de/chat/htlm/index.phm můžete v úterý dne 30.11. 2004 od 16.00 a ve čtvrtek dne 3.12. 2004 od 16.00 diskutovat vybraná témata komunální politiky z liberální perspektivy. Na Vaše otázky nebo komentáře budou reagovat členové exekutivy Evropské liberální a reformní strany (ELDR) a dále hosté Fridrich Naumann Foundation. více..
 
Jak dopadli nezávislí ve volbách do krajských zastupitelstev v listopadu 2004? Neslavně či spíše tragikomicky. více..
 
Včera a dnes proběhly senátní volby. Nechci nyní komentovat výsledky jednotlivých kandidátů nebo stran, ale pokusím se zamyslet nad typicky českým fenoménem. Je jím volební účast. V senátních volbách pohybovala od 22 % v Bruntále až po 35 % v Praze 6. V krajských volbách se účast stejně jako v senátních volbách pohybovala od 25 % v Karlovarském kraji až po 32 % v Pardubickém a Královehradeckém kraji. více..
 
Jednotný volební systém do Evropského parlamentu bude jednou z důležitých diskusí nejbližšího období po rozšíření Evropské unie. Otázka zní, zda přejít na jednotný volební systém či nikoliv. Jaké jsou výhody a nevýhody a jaká jsou případná úskalí tohoto kroku? Jaký by měl být případný volební systém – jakou formu by měl mít a jaké mohou být jeho možné následky, pokud by byl přeci jen nakonec přijat členskými zeměmi nové, rozšířené Evropské unie? Tyto otázky se pokusím zodpovědět v tomto textu. více..
 
PRAHA 2. listopadu (ČTK) - Evropští demokraté (ED) chtějí, aby politici začali diskutovat o změně voleb do Senátu. Podle jejich názoru by se mohla horní parlamentní komora stát komorou regionů. Zasedali by v ní zástupci krajů. Evropské demokraty vede k návrhu to, že Senát je podle nich pro občany málo věrohodnou a nesrozumitelnou institucí. Odráží se to v nízké volební účasti. více..
 
Když v pátek 29.10. 2004 podepisovali v slavnostních sálech v ?íme představitelé států Evropské unie nový dokument – Evropskou smlouvu, mnozí komentátoři nebo politici nebyli prosti silných slov a silných komentářů. Nepochybně to je to významný den a významný podpis pro další budoucnost Evropy. více..
 
Úřad na ochranu osobních údajů zamezil zveřej?ování zápisů a usnesení z jednání rady a zastupitelstva na internetu, pokud obsahují osobní údaje. Žadatel se musí osobně dostavit na radnici, prokázat, že na informaci má nárok a pak mu radnice poskytne za polatek papírovou kopii příslušného dokumentu. Vracíme se do 19. století? více..
 
Lidová univerzita při Městské knihovně v Praze ve spolupráci s Institutem Evropské Demokracie připravují soubor přednášek věnovaným jednotlivým tématům v souvislosti se vstupem do Evropské unie. více..
 
více..
 
Souhr činností IED za rok 2004. více..
 
DVOJKA SOB? a INSTITUT EVROPSKÉ DEMOKRACIE zvou všechny obyvatele a návštěvníky Prahy 2 na procházku po zajímavých architektonických památkách a po zajímavých zahradách a parcích v Praze 2. více..
 
Praha není jen Královská cesta
  Základní informace

Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele
  Základní informace


Evropská unie pro studenty
  dokumenty grantu

Reforma veřejné správy
  Změna volby senátorů
  Přímá volba starostů

Film k projektu "Prevence stresu a pracovního vyhoření pro učitele"
Film
Video ze semináře "Prevence stresu a pracovního vyhoření, Seč 2007"
Video Seč 2007
Naše stránky podporují
Výzva k očistě české politiky od korupce
www.politikon.cz
 
 
Město PrahaSNK Evropští DemokratéBlue System